Somatisk cell

alla kroppens celler förutom könscellerna

Somatiska celler är alla kroppens celler förutom könscellerna.

De somatiska cellerna är till skillnad från könscellerna diploida, det vill säga de har dubbel uppsättning kromosomer, en från vardera föräldern.