Solbergaskolan

grundskolan i Visby på Gotland

Solbergaskolan är den största grundskolan i VisbyGotland. Skolan hette tidigare Östra Folkskolan och invigdes den 11 november 1893.

Västra fasaden.

Den 1847 färdigställda folkskolan på Sankt Hansgatan hade inom kort blivit för liten, och i slutet av 1880-talet började man planera en ny skola. Stadsarkitekt Valgren fick 1888 i uppdrag att utföra ritningarna till skolhuset, och skapade en enkel träbyggnad. Skolrådet ansåg sig dock efterhand önska en pampigare skolbyggnad, och vände sig istället till arkitekten Magnus Isæus hans förslag var en medeltidsinspirerad röd tegelborg. Isæus avled dock samma år, och Per Ulrik Stenhammar fick uppdraget att färdigställa hans byggnad. Stenhammar valde i stället putsade fasader med huggen sten i fönster- och dörromfattningar, men anslöt sig till Isæus' utförande.

På 1940-talet inreddes skolans vind och byggnaden försågs med en tillbyggnad efter ritningar av Arvid Stille.[1]

Nuförtiden omfattar skolan en grundskola med årskurs 4–9, skolbarnsomsorg och lokalintegrerad särskola. Skolan tar i första hand emot elever från norra delen av Visby, Väskinde och Bro. Antal barn/elever är 771 stycken.[1]

Skolan har fått sitt namn från det närbelägna Solberga kloster. ¨

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] Hansson, Joakim (2001). ”Lokala och främmande arkitekters verk i Visby”. Gotländskt arkiv 2001 (73), s.53-70 : ill.. 0434-2429. ISSN 0434-2429.  Libris 8463020 Lokala och främmande arkitekters verk i Visby, artikel av Joakim Hansson i Gotländskt arkiv 2002.

Externa länkarRedigera