Socialist Workers Party är ett kommunistiskt, tidigare trotskistiskt parti i USA.

Denna artikel är en del i serien
Trotskism
Fjärde internationalens emblem

Lev Trotskij

Fjärde internationalen


Marxism

Leninism
Oktoberrevolutionen


Framstående trotskister
James P. Cannon
Tony Cliff
Ted Grant
Joseph Hansen
Gerry Healy
Pierre Lambert
Livio Maitan
Ernest Mandel
Nahuel Moreno
J. Posadas
Max Shachtman
Peter Taaffe
Trotskistiska internationaler
(återförenade) 4:e internationalen
International Socialist Alternative
Internationalist Communist Union
International Socialist Tendency
International Marxist Tendency
Internationella kommittéen för den fjärde internationalen
Kommittén för en arbetarinternational

SWP grundades 1938 av den amerikanske kommunisten James P. Cannon med hjälp av den ryske revolutionsledaren Lev Trotskij. Partiet hade sina rötter i organisationen Communist League of America (CLA) vilken utstått 1928 när en grupp som stödde Trotskij i den ideologiska striden mot Josef Stalin uteslöts ur Communist Party USA.

SWP försvarade den ryska revolutionen och Karl Marx', Lenins och Trotskijs politik, men tog avstånd från och fördömde Stalinismen i Sovjetunionen. SWP blev en av de ledande krafterna inom Fjärde Internationalen även om man formellt inte kunde vara medlem i internationalen på grund av amerikansk lagstiftning.

Under Kalla krigsåren så förändrades SWP:s politik. Solidaritetsarbete för den kubanska revolutionen blev ett dominerande arbetsfält och kom att förändra partiets politik bort från trotskismen.

Socialist Workers Party är aktiva än idag och den nuvarande partiledaren heter Jack Barnes. Partiet har bokförlaget Pathfinder och ger ut tidningen The Militant. Ideologiska ledstjärnor för partiet är bland andra Fidel Castro och Malcolm X.

Externa länkarRedigera

  • The Militant - Socialist Workers Partys internationella tidning.