Internationella kommittéen för den fjärde internationalen

Internationella kommittéen för den fjärde internationalen (engelska International Committee of the Fourth International förkortas ICFI) trotskistisk international bestående av 6 partier i USA, Kanada, Storbritannien, Australien, Tyskland och Sri Lanka (alla partier heter Socialist Equality Party, dvs socialistiska jämlikhetspartiet, utom det i Tyskland som heter Partei für Soziale Gleichheit vilket betyder samma sak).

Denna artikel är en del i serien
Trotskism
Fjärde internationalens emblem

Lev Trotskij

Fjärde internationalen


Marxism

Leninism
Oktoberrevolutionen


Framstående trotskister
James P. Cannon
Tony Cliff
Ted Grant
Joseph Hansen
Gerry Healy
Pierre Lambert
Livio Maitan
Ernest Mandel
Nahuel Moreno
J. Posadas
Max Shachtman
Peter Taaffe
Trotskistiska internationaler
(återförenade) 4:e internationalen
International Socialist Alternative
Internationalist Communist Union
International Socialist Tendency
International Marxist Tendency
Internationella kommittéen för den fjärde internationalen
Kommittén för en arbetarinternational

Internationella kommittéen för den fjärde internationalen driver en internetbaserad nyhetstjänst under namnet World Socialist Web Site som publicerar nyheter på 12 språk.

Se ävenRedigera