Socialdemokratiska pressföreningen

(Omdirigerad från Socialdemokratiska pressen)

Socialdemokratiska pressföreningen, bildades troligen 1898 med uppgiften att vara ”en sammanslutning af de socialdemokratiska tidningarnas redaktions- och expeditionsmedlemmar för tillvaratagande af medlemmarnas ekonomiska och andra gemensamma intressen samt i allmänhet för inbördes nytta och nöje”. Enligt Nordisk Familjebok från 1915 bildades föreningen ”för tillvaratagande af de socialdemokratiska tidningsmännens intresse och verka för den socialdemokratiska pressens redaktionella och tekniska utveckling”. Mången framstående socialdemokratiskt journalist, men också andra medieverksamma, har tillhört föreningen genom åren.

Genom åren har föreningen följt, kommenterat och på olika sätt agerat på utvecklingen inom medierna, och då främst inom den socialdemokratiska pressen. Bildandet av de socialdemokratiska tidningarnas samorganisation - det som senare skulle bli A-pressen - skedde på initiativ av Socialdemokratiska pressföreningen. I början 1900-talet trädde föreningen under en period in som förhandlingspart för journalister gentemot tidningarna, och diskussionen stod stundtals het om hur hårt föreningen skulle ta en roll motsvarande facket. I dag är Socialdemokratiska pressföreningen en från socialdemokraterna fristående intresseförening för mediepolitik.

Föreningens stadgar har ändrats genom åren, men två grundläggande krav för medlemskap gäller än: för att bli medlem ska man 1) vara socialdemokrat och 2) ha en anknytning till medier. I dag innebär det att såväl socialdemokratiska journalister som andra engagerade inom medier och informationsverksamhet (till exempel pressekreterare, pr-konsulter och informatörer) kan bli medlemmar.

Ordföranden (ofullständig)Redigera