Social disciplinering är en process under den tidigmoderna tiden, genom vilken samhället förändrades. Den betraktas av många forskare[vem?] som en del av den konfessionalisering, som följde på reformationen.[förtydliga]