För musikartisten, se Bill Callahan.

Smog kommer av engelskans smoke, rök och fog dimma, och betecknar en blandning av dimma och luftföroreningar som främst förekommer i storstäder.

Fotografi från Peking, augusti 2005. Till vänster en vy efter regn, till höger samma vy en solig dag med smog.

Industriell smog består av aska, sot, svaveldioxid, samt en del lättflyktiga organiska föreningar och kommer främst från industriella förbränningsprocesser. Smogen uppstår främst vintertid på grund av temperaturinversion då föroreningarna stannar kvar på marknivå.

Fotokemisk smog består av kolväten, kväveoxider, samt kolmonoxid och uppstår främst från trafikföroreningar på varma dagar då kväveoxider reagerar med solljus och bildar hydroxid radikaler och marknära ozon.[1]

Uttryckets ursprung

redigera

Uttrycket anses ha myntats av den i London bosatte läkaren Henry Antoine Des Voeux i skriften Fog and Smoke ("dimma och rök") och citerades den 26 juli 1905 i Londondagstidningen Daily Graphic. Tidningen skrev att Des Voeux "gjorde allmänheten en tjänst genom att komma på ett uttryck för Londondimman". Emellertid har man senare funnit att termen använts 25 år tidigare i Santa Cruz & Monterey Illustrated Handbook, publicerad 1880.[2]

Källor

redigera
  1. ^ Girard, James E. (2013). Principles of Enviromental Chemistry. sid. ss.132 
  2. ^ Meyrick, Henry (1880). Santa Cruz & Monterey Illustrated Handbook. San Francisco News Publishing Co. sid. 7–8. https://books.google.com/books?id=AcZBAQAAMAAJ&pg=PA8. ”It is really not fog at all, but cloud of pure white mist, warmer and much less wetting than a "Scotch mist," and differing entirely from the true British fog, facetiously spelled "smog," because always colored and strongly impregnated with smoke, a mixture as unwholesome as it is unpleasant.” 

Externa länkar

redigera