För musikartisten, se Bill Callahan.

Smog kommer av engelskans smoke, rök och fog dimma, och betecknar en blandning av dimma och luftföroreningar som främst förekommer i storstäder. Kolväten bidrar till smogen.

Fotografi från Peking, augusti 2005. Till vänster en vy efter regn, till höger samma vy en solig dag med smog.

Uttryckets ursprungRedigera

Uttrycket myntades av den i London bosatte läkaren Henry Antoine Des Voeux i skriften Fog and Smoke ("dimma och rök") och citerades den 26 juli 1905 i Londondagstidningen Daily Graphic. Tidningen skrev att Des Voeux "gjorde allmänheten en tjänst genom att komma på ett uttryck för Londondimman".

Externa länkarRedigera