SLAM

grensida
(Omdirigerad från Slam)

SLAM eller slam kan avse:

  • SLAM – en teknik som används av robotar och autonoma fordon för att bygga upp en karta inom ett okänt område, se Simultaneous localization and mapping
  • SLAM – en variant av den amerikanska sjömålsroboten Harpoon, Standoff Land Attack Missile, avsedd att användas mot markmål, se Harpoon (robot)
  • SLAM (musikgrupp) – svensk musikgrupp bildad år 2000
  • Slam (film) – en amerikansk film från 1998
  • Slam (lösning) – lösa partiklar som fälls ut ur en vätska
  • Rötslam – en restprodukt från reningsverk