Öppna huvudmenyn
Skuruparken, vy från Skurusundsbron.

Skuruparken är en park i Skuru i Nacka kommun, väster om Skurusundet och söder om Skurubron. I parken finns flera fritidshus. Kommunen håller på att göra parken till naturreservat.[1]

HistoriaRedigera

Gården Skuru ägdes i slutet av 1700-talet av kaptenen vid fortifikationen Carl Råbergh (senare adlad Mannerskantz). Denne lät 1789-92 anlägga en engelsk park på sin egendom. Till hjälp med utformningen hade han trädgårdsarkitekten Fredrik Magnus Piper. Tillsammans ritade de parken med promenadvägar, trädplanteringar, fruktträdgårdar, vattendrag, byggnader och även ett monument över Benjamin Franklin.[2]

Söder om huvudbyggnaden utbredde sig ett stort öppet parkrum omgivet av promenadvägar och trädbevuxna kullar. På höjden mitt emot huvudbyggnaden uppfördes en liten byggnad som alkov i kinesisk stil efter ritningar av Piper. På en annan höjd uppfördes ett lusthus som också kallades ”Rundtemplet”. Och på en höjd med utsikt över Skurusundet byggdes den paviljong som kom att kallas ”Borgen” eller ”Skuruborg” och som är den enda byggnad från Råberghs tid som ännu står kvar.[2]

Söder om det parkområde som inramades av byggnader och lusthus utbredde sig ett ännu större område förskönad natur med promenadvägar, välplacerade utsiktsplatser och i sten inhuggna tänkespråk. Parkanläggningen kallades också ”Skuru promenader” och hörde till de mer omtyckta utflyktsmålen för ”bättre” stockholmare vid sekelskiftet 1800. En av parkens attraktioner var en bäck som givits en dramatisk dragning med forsar, fall och däremellan lugna krökar omgivna av skuggande träd. Bäcken i Skuruparken finns avbildad i en lavering[3] - "Cascaderna" - från 1790-talet av Jonas Carl Linnerhielm. Skurus värdefulla bestånd av ädellövskog - påfallande är de många vackra ekarna - är ett ännu levande minne av de förskönande omsorgerna för 200 år sedan.[2]

ReferenserRedigera