Skurubron är en bågbro över Skurusundet i Nacka kommun utanför Stockholm. Över bron leder länsväg 222, även kallad Värmdöleden. Västra sidan av bron är i landskapet Södermanland och östra sidan är i landskapet Uppland,

Skurubron
D810 0134 (14885344728).jpg
Skurubron 2014
KorsarSkurusundet
Konstruktionsdata
Konstruktionstypbågbro
Datum
Öppnade18 oktober 1915
Trafik
Trafikslagmotorfordon

HistorikRedigera

Innan den södra, ursprungliga, bron invigdes den 18 oktober 1915[1] av kung Gustaf V fanns här en flottbro. Skurubron består numera av två parallella broar varav den senaste byggdes 1953–1957 då den ursprungliga bron också renoverades. Broarna är byggda i betong. Vägen är en del av Värmdöleden och den enda bron som går över Skurusundet till Värmdön. Trots att broarna är av motorvägsstandard, är de inte skyltade som motorväg av den anledningen att man tillåter långsamtgående trafik då det är den enda fasta förbindelsen till Värmdön.

År 1914 uppfördes efter den välkände brokonstruktören Axel Björkmans ritningar av hans firma Arcus AB en 284 meter lång valvbro med en 72 meter stor båge 32 meter över farleden. Bron är 6,7 meter bred och har vid hjässan en tjocklek av 1,05 meter. Stödbågarna har en fri spännvidd av ca 49 meter och en höjd om 21 meter. Bron är utförd i 5 400 m³ betong i Visbycement, varav 3 700 m³ armerad betong. Arbetet utfördes från april 1914 till juli 1915. Vid konstruktionsritningarna biträdde Björkmans medarbetare civilingenjör Tor Kempe. Det var då fråga om Nordeuropas största betongbro. Rådgivare i arkitektoniskt hänseende var arkitekten Lars Israel Wahlman

FramtidsplanerRedigera

Det pågår bygge av ytterligare en bro för att tillgodose behovet av den ökande trafiken från Värmdö, och att finansiera detta med infrastrukturavgift. En detaljerad vägplan togs fram av Trafikverket 2013-2015 och vann laga kraft i december 2016 efter att överklaganden avvisades. Tillstånd om vattenverksamhet för projektet godkändes av mark- och miljödomstolen i april 2018. Beslut om upphandling av entreprenör överklagades till både förvaltningsrätten och kammarrätten där valet av den italienska entreprenören Itinera S.p.A. slutligen fastställdes av högsta instans i december 2018. Byggstart var i december 2019.[2] Bron förväntas vara färdig 2023 och kosta 1,3 miljarder att bygga. Bron får tre körfält per riktning.

Skurubrons tre stora spann över Skurusundet, vy från söder hösten 2008.


Historiska bilderRedigera

Se ävenRedigera

Andra större bågbroar i Stockholmstrakten:

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Danielle Langert (17 oktober 2015). ”Skurubron 100 år”. Sveriges Television. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/skurubron-100-ar. Läst 21 november 2015. 
  2. ^ ”Väg 222, Skurubron”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-222-Skurubron/. Läst 10 maj 2020. 

Externa länkarRedigera