Öppna huvudmenyn

Skolvägran uppstår när ett barn vägrar att gå till skolan på grund av ångest eller rädsla. Barn som av fri vilja låter bli att gå till skolan men som inte känner någon rädsla för att gå dit, skolvägrar inte, utan då kallas det att de skolkar. Termen skolvägran kommer från det engelska ordet school refusal, som myntades i Storbritannien. Ordet ersätter det tidigare använda ordet skolfobi (engelska: school phobia), som användes för att beskriva skolvägran som har orsakats av separationsångest eller social fobi.

Cirka 1 till 5 procent av barn i skolåldern skolvägrar, och det är vanligast hos barn i åldrarna fem, sex, tio och elva år. Ungefär lika många pojkar som flickor skolvägrar, och det finns inga kända socioekonomiska skillnader.

Barn och ungdomar som skolvägrar drabbas ibland av andra problem, såsom humörsvängningar, social fobi eller depression. Ju längre ett barn stannar hemma från skolan, desto svårare är det för honom eller henne att komma tillbaka.

Vissa fall av skolvägran kan lösas genom att gradvis återinföra barnet till skolmiljön. Andra barn kan behöva behandlas med någon form av psykodynamisk eller kognitiv beteendeterapi. En del familjer har sökt alternativ utbildning till sitt barn. Medicinering kan provas men brukar sällan lösa problemet.

Ett medicinskt tillstånd som ofta misstas för skolvägran är Delayed Sleep Phase Syndrome (DSPS). DSPS är en sömnstörning som gör det svårt att somna på kvällen och att vakna på morgonen.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia