Humörsvängningar är ett psykiskt symtom som innebär att personen hastigt eller oförklarligt byter sinnesstämning, en sinnesstämning som ofta är oönskad, överdriven eller på annat sätt plågsam. En personlighet som präglas av humörsvängningar brukar kallas labil.

Den som har humörsvängningar kastas mellan olika känslor, oförklarligt eller överdrivet.
"Doppelgesicht", skulptur i brons av Katharina Szelinski-Singer (1992).

Humörsvängningar kan bero på stress, droger, matproblem, sömnproblem eller ha andra orsaker som hänger ihop med livssituationen, händelser eller vardagen. Det kan också bero på till exempel en hormonstörning eller en psykisk störning. I samband med graviditet, förlossning, menstruationen eller klimakteriet kan en del kvinnor uppleva humörsvängningar. Humöret påverkas ofta av till exempel hyperparatyreos och giftstruma.

Om sinnestillståndet kastas mellan mani, som varar mellan någon vecka till någon månad, och depression, som ofta varar något längre, kan det vara ett tecken på bipolär sjukdom. Svåra stämningsförskjutningar kännetecknar också andra affektiva störningar och schizoaffektivt syndrom, generellt sett. Hastiga kast mellan sinnesstämningar kännetecknar borderline, histrionisk personlighetsstörning, intermittent explosivitet, personlighetsförändringar, samt är ett tecken på att ett drogrus övergått i akut drogförgiftning.

Se även

redigera

Källor

redigera
  • The Health Center, What do mood swings feel like?
  • Laura H. Coker et al, Primary Hyperparathyroidism, Cognition, and Health-Related Quality of Life, Ann Surg. 2005 november; 242(5): 642–650
  • Robert A. Stern et al, A Survey Study of Neuropsychiatric Complaints in Patients with Graves’ Disease, National Graves’ Disease Foundation, The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 1996; 8:181-185
  • The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical descriptions and diagnostic guidelines