Skeppsbron är ett vanligt namn på en viktig brygga eller kaj och tillhörande gata.