Skaraborgs Akademi bildades den 28 november 1998 på initiativ av Skaraborgs läns siste landshövding Birger Bäckström. Malmöförfattaren Jan Mårtenson (med rötter i Tidaholm) är upphovsman till Akademiens valspråk "Snille och Blixt". Den består, efter högt föredöme, av arton ledamöter och dess syfte är enligt stadgarna "att sprida glans över den skaraborgska vitterheten samt främja en skaraborgsk identitet". Akademin utser varje år en "Hedersskaraborgare" och delar ut ett pris till en avhandling vid Högskolan i Skövde. Hemsida:https://skaraborgsakademi.se

Ledamöter: 1. Lars Bäckström, 2. Carl Henrik Ohlsson, 3. Sören Häggroth, 4. Marianne Ahrne, 5. Anja Praesto, 6. Maria Persson Löfgren, 7. Helena Stålnert, 8. Sören Holmberg, 9. Barbro Lennéer Axelson, 10. Jan Mårtenson, 11. Bengt Knutsson, 12. Per Bergström 13. Madelene Sandström, 14 Åsa Brandt, 15. Lars Niklasson, 16. Vakant 17. Hanna Fahl, 18. Karl-Erik Tysk.

Akademin preses är Sören Häggroth och dess sekreterare är Karl-Erik Tysk.

Utsedda Hedersskaraborgare:

.