Skara-Barne kontrakt är ett kontrakt i Skara stift inom Svenska kyrkan. .

Kontraktskoden är 0301.

Administrativ historik

redigera

Kontrakten omfattade från 1885 under namnet Domprosteriet följande församlingar

1962 tillfördes från Vånga kontrakt vilka 1995 överfördes till Barne kontrakt

1962 tillfördes från Barne kontrakt vilka 1995 återfördes dit

1995 tillfördes från Billings kontrakt

2001 tillfördes från då upplösta Barne kontrakt[1] då namnändring till Skara-Barne kontrakt skedde

Referenser

redigera