Öppna huvudmenyn

Skapelse kan avse:

  • Skapelseberättelse – historiska/religiösa berättelser om hur skapelsen/universum kan ha kommit till
  • Skapelsen (musik) – ett oratorium i tre delar för solister, kör och orkester med musik av Joseph Haydn
  • Big Bang – den mest naturvetenskapligt vedertagna kosmologiska teorin om universums tidiga utveckling
  • Evolution – den process varigenom levande organismers egenskaper kan förändras från en form till en annan mellan successiva generationer
  • Kreationism – uppfattningen att världen och allt levande helt eller delvis har kommit till genom gudomligt ingripande eller på övernaturlig väg
  • Skapelsen (kvinnlig musikhistoria) – en svensk webbplats för kvinnlig musikhistoria i samverkan med SKAP