Skälltorp är ett primärområde i stadsområde Hisingen i Göteborgs kommun, beläget på Hisingen i Göteborg.

Blå staden i Skälltorp.

Området omfattar norra Backa med Selma Lagerlöfs torg, Backadalen, Blå staden, Åketorp och Backatorp. Musikteatergruppen Nationalteatern flyttade 1970 till Backa Fritidsgård vid Selma Lagerlöfs torg.

Nyckeltal redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Skälltorp

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 413 Skälltorp år 2021[1]
Skälltorp Hela Göteborg
Folkmängd 9 384 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 +168 +4 493
Andel födda i utlandet 39,4 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 53,8 % 38,1 %
Medelinkomst 292 900 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 7,9 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 23,5 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 26,1 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1971–1980 51,1 %
Andel bostäder i allmännyttan 22,1 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 172
Andel bostäder i småhus 17,5 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Norra Hisingen och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Hisingen.[2]

Referenser redigera

Vidare läsning redigera