Sköldnora (äldre namn Skällenore[1] eller Skällnora) är en kungsgård i Fresta socken, Upplands Väsby kommun, Stockholms län, vid sjön Norrvikens östra strand.

Sköldnora, tidigare Skällnora
Kungsgård
Sköldnora kungsgård
Sköldnora kungsgård
Land Sverige
Region Stockholms län
Kommun Upplands Väsby kommun
Ort Fresta socken
Byggherre J.M. Klinckowström
Ägare Anders Lettström
Färdigställande 1741
Arkitektonisk stil Rokoko
Den dåvarande huvudbyggnaden vid Sköldnora såsom den avbildas i Suecia antiqua et hodierna cirka 1690-1710.
Den dåvarande huvudbyggnaden vid Sköldnora såsom den avbildas i Suecia antiqua et hodierna cirka 1690-1710.

Historia redigera

Sköldnora finns tidigast nämnt 1276; gården förvärvades 1296 av Birger Persson, far till den heliga Birgitta,[2] när Birger Persson bytte Finsta gård mot Skällnora från kaniken Rörik Matsson av Sollentuna.[3]

Vid Birger Perssons död 1327 ärvdes gården av hans måg, Birgittas man, Ulf Gudmarsson. Sköldnora skänktes under 1300-talet till Vadstena kloster och indrogs av Gustav Vasa till kronan. Mellan åren 1552 och 1560 var Sköldnora Gustav Vasas enskilda avelsgård. 1561 donerades det till amiralen Klas Kristersson Horn, tillhörde sedan dennes son och sonson och övergick genom den senares dotter till riksrådet Per Persson Sparre (död 1669). Genom Karl XI:s reduktion blev Sköldnora åter kronogods. Huvudbyggnaden, som är avbildad i Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna, var förfallen redan omkring år 1700 och revs i februari 1718, medan det var vinterföre för att uppköpare av byggnadsmaterial lätt skulle kunna transportera in sina varor till Stockholm.[4] Arrendatorn J.M. Klinckowström uppförde 1741 den nuvarande huvudbyggnaden i rokokostil, ritad av arkitekten Carl Hårleman. Sköldnora kungsgård är idag ett byggnadsminne.

Från 1901 kom Sköldnora att vara utarrenderad till medlemmar ur familjen Lettström, bland annat den kände arkitekten Gustaf Lettström som senare även friköpte fastigheten från staten. För närvarande ägs Sköldnora av finansmannen Anders Lettström.

Övrigt redigera

Gårdens namn är också känt genom berättelsen Skällnora Qvarn (1838) av Carl Jonas Love Almquist, ansedd som en av de tidigaste kriminalberättelserna i Sverige.

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Lundin, Eliz: Sverige i kartskisser och texter från 1550-talet sid 55. Från Riksarkivets hemsida, läst 2014-10-16
  2. ^ Gunilla Gren-Eklund, "Att konstruera historia: exemplet Heliga Birgittas födelseplats." Kyrkohistoris årsskrift 114, 2014.
  3. ^ SDHK-nr: 1717
  4. ^ Kungens fogde på Skällnora - Ur Peder Jönssons gårdsräkenskaper 1552-57, Göran Strömbeck i Upplandsmuseets årsskrift 1984

Tryckta källor redigera

Webbkällor redigera

Se även redigera