Ett sjöbefäl är en person som arbetar i en befälsbefattning ombord på ett handelsfartyg. På svenskflaggade fartyg delas sjöbefälen in i tre kategorier utifrån sina avdelningar ombord. Nautiska befäl har sitt säte på kommandobryggan och tillhör däcksavdelningen. Tekniska befäl tillhör maskinavdelningen och intendenturbefälen intendenturen.

Kommandobryggan på passagerarfartyget Kristina Regina.
Maskinkontrollrummet på franska servicefartyget Argonaute.

Befälskategorier redigera

Nautiska befäl redigera

I Sverige finns följande befattningar:

Tekniska befäl redigera

I Sverige finns följande befattningar:

Intendenturbefäl redigera

Utbildning redigera

I Sverige utbildas sjöbefäl i dag vid Chalmers i Göteborg[1] och Sjöfartshögskolan i Kalmar[2], i Finland på svenska vid Yrkeshögskolan Novia samt Högskolan på Åland.

Fackförbund redigera

I Sverige organiseras sjöbefäl främst av Sjöbefälsföreningen[3], ett fackförbund inom SACO.

Se även redigera

Referenser redigera