Ett sjöbefäl är en person som arbetar i en befälsbefattning ombord på ett handelsfartyg. På svenskflaggade fartyg delas sjöbefälen in i tre kategorier utifrån sina avdelningar ombord. Nautiska befäl har sitt säte på kommandobryggan och tillhör däcksavdelningen. Tekniska befäl tillhör maskinavdelningen och intendenturbefälen intendenturen.

Kommandobryggan på passagerarfartyget Kristina Regina.
Maskinkontrollrummet på franska servicefartyget Argonaute.

BefälskategorierRedigera

Nautiska befälRedigera

I Sverige finns följande befattningar:

Tekniska befälRedigera

I Sverige finns följande befattningar:

IntendenturbefälRedigera

UtbildningRedigera

I Sverige utbildas sjöbefäl i dag vid Chalmers i Göteborg[1] och Sjöfartshögskolan i Kalmar[2], i Finland på svenska vid Yrkeshögskolan Novia samt Högskolan på Åland.

FackförbundRedigera

I Sverige organiseras sjöbefäl främst av Sjöbefälsföreningen[3], ett fackförbund inom SACO.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera