Purser är titel för högsta befälet för passagerarservicen på ett fartyg. En liknande titel är intendent. Pursern lyder direkt under fartygets kapten. IT-drift ombord kan även hanteras av pursern.

Allmänheten uppfattar ofta fartyg i en inskränkt bemärkelse som enbart fartyg till sjöss, men fartyg är definierat som ett samlande begrepp för sjöfarkoster, luftfarkoster och rymdfarkoster.

Yrkesbenämningen purser tillämpas bara för viss personal ombord sjöfarkoster och luftfarkoster, men ej inom en rymdfarkosts besättning.

HistoriaRedigera

Historiskt har titeln varit den person som har hand om penningrelaterade ärenden, som att avlöna besättningen, anskaffa proviant, och att dela ut sprit ombord. Pursern kunde i vissa fall få en summa som skulle räcka en viss resa - pursern kunde därefter få behålla överskottet. Det ledde ofta till att besättningen var missnöjd med pursern, men hade fördelen att missnöjet riktades mot denne och inte mot kaptenen.

Se ävenRedigera