Maskinchefen på fartyget Bastø II

Den tekniska chefen, maskinchefen eller chiefen på ett fartyg är ansvarig för maskineriet och all teknisk kringutrustning, gällande ekonomisk och säker drift samt dess underhåll och vård.

SverigeRedigera

På svenska fartyg är den tekniska chefen också fartygets brandchef.