Den tekniska chefen, maskinchefen eller chiefen på ett fartyg är ansvarig för maskineriet och all teknisk kringutrustning, gällande ekonomisk och säker drift samt dess underhåll och vård.

Maskinchefen på fartyget Bastø II.

Sverige

redigera

På svenska fartyg är den tekniska chefen också fartygets brandchef.

Se även

redigera