Situationskomedi

humoristisk dramaserie
Uppslagsordet ”Sitcom” leder hit. För långfilmen med samma namn, se Sitcom (film).

Situationskomedi, sitcom, är en typ av humoristisk dramaserie, som först uppstod i radio, men idag framförallt sänds i tv. Situationskomediserierna kretsar vanligen kring en grupp fasta rollfigurer i en vardaglig miljö - hemmet, arbetsplatsen eller vänskapskretsen - och handlingen bygger på de humoristiska episoder som uppstår på dessa platser. I hemmiljö är vardagsrum vanliga. Varje avsnitt är i regel mellan tjugo och trettio minuter långt, undantaget reklamtid. En sitcom kan vara antingen animerad eller live action. Det är vanligt med publikskratt på ljudbandet, som antingen kan komma från en studiopublik eller vara pålagda i efterhand.

Amerikanska situationskomedierRedigera

Genren utvecklades i USA, men finns nu spridd över hela världen. Som den första utpräglade situationskomediserien för TV brukar räknas I Love Lucy som sändes i amerikansk TV mellan 1951 och 1957.

Brittiska situationskomedierRedigera

Precis som den engelska humorn i allmänhet har den brittiska situationskomedin rönt stor uppmärksamhet. Bland genrens företrädare märks bl.a. John Cleese och Rowan Atkinson.

Finländska situationskomedierRedigera

Norska situationskomedierRedigera

Danska situationskomedierRedigera

Svenska situationskomedierRedigera

Situationskomedin är en relativ ung genre i Sverige. Upplägget är starkt inspirerat av amerikansk sitcom.

Irländska situationskomedierRedigera