När kallelseklockan vår slutligen slår

När kallelseklockan vår slutligen slår är ursprungligen en finsk sång Kun aikojen loppua kello jo soi med texten av Aatu Laitinen 1883 (Kristillinen Kuukausilehti 1/1883).

Den svenska översättningen har gjorts av Elis Sjövall.

Melodin är av Frans Petter Krank ca 1889.