Simulfix

affix som ändrar ett eller flera befintliga fonem för att ändra innebörden av ett morfem
Affix

Ett simulfix är en typ av affix som ändrar ett eller flera befintliga fonem för att ändra innebörden av ett morfem.

Exempel på simulfix i svenskan är:

  • manmän
  • broderbröder

Transfix i semitiska språk kan betraktas som en form av diskontinuerliga simulfix.