Öppna huvudmenyn
Affix

Innehåll

LingvistikRedigera

Ett infix är inom lingvistik ett affix som skjuts in mellan fonemen i ett annat morfem. Infix är vanligt förekommande i semitiska språk, där ordstammar består av 3 till 4 konsonanter. Dessa ordstammar böjs sedan genom att vokalen ändras, och ibland skjuts även ytterligare konsonanter in mellan fonemen.

Matematik och datavetenskapRedigera

Infix används jämte prefix och postfix för att beskriva operatorers placering i förhållande till de operander de verkar på. I infix-notation står en binär operator emellan operanderna. De fyra räknesätten brukar notereras på detta sätt, även om andra sätt förekommer, t.ex. postfix.

Till exempel är plus-operationen här skriven som infix då den står mellan sina två operander:  

KemiRedigera

I kemisk kontext så används infix för att beskriva molekylär struktur enligt IUPAC nomenklatur.

Se ävenRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.