Sigurd "Sigge" Toresson Rahmqvist, född 1942, är en svensk medeltidshistoriker. Han är son till Tore Rahmqvist.

Sigurd Rahmqvist är filosofie doktor och disputerade 1996 vid Stockholms universitet.[1] Han har varit anställd som medeltidsexpert vid Riksantikvarieämbetet och Upplandsmuseet. Rahmqvist, som under många år var huvudredaktör för Det medeltida Sverige[2], har sedan 1974 publicerat ett antal böcker om Sveriges medeltida bebyggelse med tusentals korta gårdshistoriker som uteslutande baseras på primärkällor. I sin doktorsavhandling behandlade Rahmqvist högfrälsets godspolitik och godsbildningsprocesser i medeltidens Uppland. Genom att kombinera skriftliga källor med arkeologiska fynd har han kunnat lokalisera flera medeltida sätesgårdar och identifiera deras ägare och byggherrar.

KällorRedigera

  1. ^ Rahmqvist, Sigurd (1996). Sätesgård och gods: de medeltida frälsegodsens framväxt mot bakgrund av Upplands bebyggelsehistoria. Upplands fornminnesförenings tidskrift, 0347-9714 ; 53. Uppsala: Upplands fornminnesfören. Libris 8379924. ISBN 91-85618-50-0 
  2. ^ Anders Kaliff (utredare) (24 februari 2010). [https://www.raa.se/publicerat/9789172095564.pdf ”Rapport från Riksantikvarieämbetet: Det medeltida Sverige”] (pdf). Riksantikvarieämbetet. https://www.raa.se/publicerat/9789172095564.pdf. Läst 8 mars 2021.