Psykologisk krigföring

Propagandaaffisch som USA använde under andra världskriget.
Furl A. Krebs laddar en M16A1 klusteradapter på Far Eastern Command Printing Plant i Yokohama, Japan. Bombens adapter kommer innehålla 22,500 5" x 8" pamfletter i syfte att bedriva psykologisk krigföring.

Psykologisk krigföring är en form av krigföring som sker på det mentala planet. Genom olika former av slug propaganda försöker man försvaga motpartens moral och dess motståndsvilja. Flygblad, radiosändningar, television, Internet och rykten är viktiga vapen i den psykologiska krigföringen. Syftet är att försvaga fiendens moral, skifta känslan av lojalitet och potentiellt vinna över motpartens sympatisörer till sin sida.

På motsvarande sätt handlar psykologiskt försvar om att stärka de egna truppernas stridsförmåga och det egna folkets försvars- och motståndsvilja.

Psykologisk krigföring i SverigeRedigera

Inom dagens svenska Försvarsmakt används inte längre begreppet Psykologisk krigföring, det har ersatts med den engelska termen Psykologiska operationer, (Psyops) som definieras enligt följande: "Psyops är planerade aktiviteter som använder kommunikationsmetoder och andra medel riktade mot godkända målgrupper i syfte att påverka uppfattningar, inställningar och uppträdande för att uppnå egna politiska och militära mål.” (Enligt Försvarsmaktens "Grundsyn InformationsOperationer", 2007, M7739-350004).

Vid Ledningsregementet i Enköping, påbörjades utvecklingen av ett Psyopsförband 2006, den blev fullt operativ 1 januari 2011. Delar av förbandet (10. Psyopsförbandet) fanns med i de internationella insatser som Sverige har deltagit i som tex Afghanistan och Libyen-insatsen. Utöver ovan nämnda mediekanaler som i huvudsak är enkelriktad kommunikation till massan, eftersträvas idag framförallt personlig dialog (”face-to-face”) som kanaliseras mot identifierade nyckelpersoner.

Psyops utgör i sin tur en delmängd av den övergripande företeelsen Informationsoperationer, (InfoOps) inom vilka Informationsstridskrafter används (Enligt Försvarsmaktens "Militärstrategisk Doktrin", 2011, M7739-354023).

Se ävenRedigera