Se, Herre, på vår arbetsdag är en sång med text av Ian Fraser och som Anders Frostenson översatte till svenska 1970 och som han textbearbetade 1979. Sången sjungs till en melodi från 1986 av Gunno Södersten.

Publicerad iRedigera