Schönström är ett svenskt efternamn, som burits dels av en utslocknad adelsätt, härstammande från Dalarna, dels av ofrälse personer. Den 31 december 2014 var 204 personer med efternamnet Schönström bosatta i Sverige.[1] Den adliga ätten upptog namnet Schönström vid adlandet, och nuvarande bärare av namnet är inte släkt med den adliga ätten.

Personer med efternamnet Schönström redigera

Adliga ätten Schönström, nummer 1056 redigera

Den adliga, numera utslocknade ätten, härstammade från bergsmannen Daniel Isaksson från Sveden gård i Falun som var gift med Anna Bullernaesia. Sönerna tog namnet Svedberg efter gården, däribland biskopen Jesper Svedberg vars barn adlades Swedenborg, och Peter Svedberg (1644-1692).[2]

Peter Svedberg var assessor i Bergskollegium, blev bergmästare i Öster- och Västerdalarna 1675 och adlad 1683 varvid han antog namnet Schönström. Han ägde järnbruken Bernshammar, Jönsarbo och Karmansbo i Västmanland. Ätten introducerades på nummer 1056 år 1686. Peter Schönström fick barn i båda äktenskapen, men ätten fortlevde på svärdssidan med två söner i första äktenskapet, överstelöjtnanterna Peter och Albrecht Schönström. En dotter i första äktenskapet var hustru till Olof Rudbeck d.y. och en annan, i andra äktenskapet blev stammoder till ätten Örnsköld.

Släkten utslockande på svärdssidan 1848.

Personer från adliga ätten Schönström redigera

Släktträd (urval) redigera

Tabellnummer enligt Elgenstierna anges med siffror i parentes[2]

Noter redigera

Källor redigera