Behm är en släkt vars äldsta säkerställda stamfader är borgmästaren i Gävle stad, Jonas Mikaelsson.[1] Han var gift med Anna Kröger som tillhörde Bureätten och härstammade från släkten Grubb.[2] Det var deras son Daniel som ungefär 1638 började använda namnet Behm.[1] Jonas Mikaelsson är själv inte belagd med att under livstiden, han levde ännu 26 februari 1647 men var död senast 20 juni 1649, ha använt namnet Behm.

Namnet betyder visserligen ”från Böhmen", men något sådant ursprung finns inte dokumenterat.[3] De äldre grenar som Viktor Behm 1913 redovisade som borgmästarens förfäder var rent spekulativa och saknar källstöd.[4] Ståthållaren Isak Behm, död 4 oktober 1630, har ibland felaktigt påståtts vara en anfader till borgmästaren.[5] Det kan dock inte uteslutas att han och borgmästaren har ett gemensamt ursprung.

Borgmästarens son professorn och hovrådet Daniel Behm adlades 15 juni 1650 under namnet Behmer[6]' (adliga ätten 486, utslocknad 1710). Albrecht Behm, son till Daniels bror assessorn Albrecht Behm, adlades 24 januari 1693 för tapperhet i fransk krigstjänst under namnet de Behm[7] (adliga ätten 1256, utslocknad med honom själv omkring 1700).

Till de ofrälse grenarna hörde Brita Behm (Järn-Brita) och Emanuel Swedenborgs mor, Sara Behm, barn till assessorn i Bergskollegium Albrecht Behm och Catharina Johansdotter, en dotter till borgmästaren i Söderhamn Johan Eskilsson. Efter början av 1700-talet fortlever släkten agnatiskt uteslutande genom ättlingar till bröderna målaren Lars Anders Behm (1703-1759) och kyrkoherden Johan Vilhelm Behm (1708-1787), vilka var sonsonsöner till borgmästaren. Bland ättlingarna till den förre (Nora-grenen) finns landskapsmålaren Wilhelm Behm och bland ättlingarna till den senare (Jämtlandsgrenen) häradshövdingen Johan Magnus Behm, hans sonson botanikern Florentin Behm, dennes son, zoologen och intendenten Alarik Behm.

Källor

redigera
  • Lundholm, Michael, (2020), Släkten Behm från Gävle – dess historiografi och äldsta led i ljuset av ny forskning, Släktforskarnas årsbok 2020, sid. 259–321.
  1. ^ [a b] Nils Ahnlund, Svenskt Biografiskt Lexikon III, s. 57
  2. ^ Sikeborg, Urban (2014). Johan Bures släktbok. Genealogiska Föreningen. Libris 16771077. ISBN 9789163758805 
  3. ^ Hellquist (1922). Svensk etymologisk ordbok. Gleerups. sid. 79. Libris 41107 
  4. ^ Michael Lundholm (2014). ”Källkritiska kommentarer till Viktor Behms släktböcker”. Svensk Genealogisk Tidskrift (2014:1): sid. 45-54. ISSN 1654-1731f. 
  5. ^ Michael Lundholm (2014). ”'Besitter en gammal tienare Isack Bem sitt hemman Sundh i Löfstad sochen frijtt ...': Ståthållaren Isak Behm och hans släktkrets”. Svensk Genealogisk Tidskrift (2014:2): sid. 65-108. ISSN 1654-1731f. 
  6. ^ Behmer
  7. ^ De Behm