Schönström är ett svenskt efternamn, som burits dels av en utslocknad adelsätt, härstammande från Dalarna, dels av ofrälse personer. Den 31 december 2014 var 204 personer med efternamnet Schönström bosatta i Sverige.[1] Sedan namnet Schönström upptogs vid Peter Svedbergs adlande, är nuvarande bärare av namnet inte släkt med den adliga ätten.

Personer med efternamnet SchönströmRedigera

Adliga ätten Schönström, nummer 1056Redigera

Den adliga, numera utslocknade ätten, härstammade från bergsmannen Daniel Isaksson i Falun som var gift med Anna Bullernaesia. Sönerna upptog namn Svedberg, däribland Jesper Svedberg vars barn adlades Swedenborg, och Peter Svedberg (1644 - 1692), assessor i Bergskollegium 1675-1691. Den senare var gift två gånger. Första hustrun var Anna Margareta Behm (släkten Behm) samt via släkten Kröger härstammande från Bureätten. Andra hustrun Anna Maria Reenstjerna var dotter till Abraham Momma.

Peter Svedberg blev 1675 bergmästare i Öster- och Västerdalarna och adlad 1683 varvid han antog namnet Schönström. Ätten introducerades på nummer 1056 år 1686. Peter Schönström fick barn i båda äktenskapen, men ätten fortlevde på svärdssidan med två söner i första äktenskapet, överstelöjtnanterna Peter och Albrecht Schönström. En dotter i första äktenskapet var hustru till Olof Rudbeck d.y. och en annan, i andra äktenskapet blev stammoder till ätten Örnsköld.

Släkten utslockande på svärdssidan 1848.

KällorRedigera