Karl Sanfrid Viktor Welin, född den 11 december 1855 i Ekeskogs socken, Skaraborgs län, död den 13 januari 1954 i Skara, var en svensk skol- och museiman. Han var bror till Wilhelm Welin.

BiografiRedigera

Welin avlade tog studentexamen vid Norra latinläroverket i Stockholm 1878 och blev student i Lund 1879. Han var 2:e lärare vid Åsa folkhögskola 1885–1886 och Molkoms folkhögskola 1886–1896. Welin upprättade Värmlands kvinnliga folkhögskola 1892 och var dess föreståndare till och med 1896 samt återupprättade Älvsborgs läns folkhögskola 1895 och var dess föreståndare till och med 1921. Därefter upprättade han länets lantmannaskola 1905 och var dess föreståndare till 1912, varefter han var rektor vid de förenande skolorna till 1921.

Welin var styrelseledamot och hedersledamot i Västergötlands fornminnesförening, styrelseledamot i Skara monumentförening och dess sekreterare, hedersledamot i Samfundet för hembygdsvård, i Skaraborgs läns hemslöjdsförening och i Skaradjäknarnas förening. Han blev korresponderande ledamot av Vitterhetsakademien 1920. Samma år blev Welin intendent vid Västergötlands museum. Han var ledamot av riksdagens andra kammare för Lantmanna- och borgarpartiet 1914–1920 (vice ordförande i tillförordnade skolutskottet) och lekmannaombud för Skara stift vid kyrkomötet 1926. Han var riddare av Nordstjärneorden.

FörfattarskapRedigera

Welin redigerade Sveriges folkhögskolors årsbok 1904–1911, Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1917–1934 och 1937, Skaradjäknen från 1924, utgav Västergötlands fornminnessamling i Skara (1922), Skara domkyrka, vägledning, höll flera föredrag och författade ett stort antal tidskriftsuppsatser och tidningsartiklar.

BibliografiRedigera

 • Våra plikter mot vårt fosterland : Föredrag å Trossnäs. Karlstad. 1903. Libris 3163421 
 • Huru Sverige blir starkt : föredrag vid afslutningen i Älfsborgs läns folkhögskola den 27 april 1905. Borås. 1905. Libris 3163413 
 • Ett museum för den västgötska lantgården vid Älvsborgs läns folkhögskola. Alingsås. 1910. Libris 3163417 
 • Sveriges folk bör bli ett sedligt folk. Vänersborg: Västgöta-Dals boktr. 1917. Libris 1660683 
 • Det svenska hantverket och dess framtidsförhoppningar : med spridda drag ur det forna hantverkslivet i Skara : föredrag vid Skara hantverksförenings 75-årsfest den 3 sept. 1922. Skara: Västergötlands boktr.-a.-b. 1922. Libris 1484242 
 • Västergötlands fornminnesförenings samlingar i Skara : kort vägledning för besökande. Skara: Västergötlands boktr.-a.-b. 1922. Libris 1484243 
 • Katalog över första västgötska utställningen av konst och konsthantverk i Skara 1924. Skara. 1924. Libris 3163414 
 • Musikhistoriska avdelningen vid Västergötlands fornmuseum i Skara. Skara. 1924. Libris 2338303 
 • Gamla Skarabilder. Skara. 1925. Libris 3163412 
 • Källkulten och Skara stads uppkomst. Skara. 1932. Libris 3163416 
 • Fabian De Geer. [Lidköping]. 1934. Libris 3163411 
 • Ur den nyare litteraturen om Västergötland. [Lidköping]. 1934. Libris 3163420 
 • Översikt av tidskrifter, samlingsverk och liknande publikationer, som innehålla artiklar av historisk, kulturhistorisk och biografisk art rörande Västergötland. [Lidköping]. 1934. Libris 3163423 * Västergötlands museum i Skara. Skara. 1937. Libris 3163422 
 • Krönikebrunnen i Skara. Skara. 1939. Libris 3163415 
 • Skara Gymnasium 300 år. Skara. 1941. Libris 3163418 
 • Kvarnstensbrytningen vid Lugnås under äldre tider. Mariestad. 1942. Libris 11729807 
 • Biskop Sven Lundblads tidigare levnadsår samt föräldrahem : Tillika en tidsbild. Skara: Västergötlands tr.-a.-b. 1943. Libris 1422315 
 • Skara domkyrka : vägledning för besökande. Skara: Bergers bokh. 1943. Libris 1422320 
 • Astronomiskt observatorium i Skara. Skara: Pettersonska boktr. 1944. Libris 1422314 
 • Gäddenäs Jungfrugården i Ekeskogs socken, Vadsbo härad. Skara: Västergötlands tr.-ab. 1944. Libris 1422317 
 • Skolan på Gäddenäs : Bällefors pastorats första Bell-Lancasterskola. [Skara]. 1944. Libris 3163419 
 • Skara hospital : kort historik. Skara: Bergers bokhandel i distr. 1946. Libris 1422321 
 • Skara källa : berömd vattenförsörjare för Skara stad. Skara: Västergötlands tr. a.-b. 1948. Libris 1422322 
 • Carl Welin : en levnadsteckning. Skara: Västergötlands tr.a.-b. 1949. Libris 1422316 
 • Svenska topografiska sällskapet i Skara : en tidig skaradjäkne-förening. Skrifter / utg. av Skaradjäknarnas förenings Skaraavdelning, 99-1498731-1 ; 1. Skara: Bergers bokhandel. 1950. Libris 1427638 

ReferenserRedigera

Vidare läsningRedigera

 • ”Sanfrid Welin 75 år”. Folkskolans vän 1930(46):51: sid. 803-804. 1930.  Libris 12088383
 • Studier rörande Västergötlands kulturhistoria : tillägnade Sanfrid Welin 11.12.1935. Lidköping. 1935. Libris 2141652 
 • Welin, Harald; Welin, Sanfrid (1991). Sanfrid Welin : en levnadsteckning av Harald Welin ([2. uppl.]). [Uppsala]. Libris 2229765