Karl Sanfrid Viktor Welin, född den 11 december 1855 i Ekeskogs socken, Skaraborgs län, död den 13 januari 1954 i Skara, var en svensk skol- och museiman. Han var bror till Wilhelm Welin.

BiografiRedigera

Welin avlade tog studentexamen vid Norra latinläroverket i Stockholm 1878 och blev student i Lund 1879. Han var 2:e lärare vid Åsa folkhögskola 1885–1886 och Molkoms folkhögskola 1886–1896. Welin upprättade Värmlands kvinnliga folkhögskola 1892 och var dess föreståndare till och med 1896 samt återupprättade Älvsborgs läns folkhögskola 1895 och var dess föreståndare till och med 1921. Därefter upprättade han länets lantmannaskola 1905 och var dess föreståndare till 1912, varefter han var rektor vid de förenande skolorna till 1921.

Welin var styrelseledamot och hedersledamot i Västergötlands fornminnesförening, styrelseledamot i Skara monumentförening och dess sekreterare, hedersledamot i Samfundet för hembygdsvård, i Skaraborgs läns hemslöjdsförening och i Skaradjäknarnas förening. Han blev korresponderande ledamot av Vitterhetsakademien 1920. Samma år blev Welin intendent vid Västergötlands museum. Han var ledamot av riksdagens andra kammare för Lantmanna- och borgarpartiet 1914–1920 (vice ordförande i tillförordnade skolutskottet) och lekmannaombud för Skara stift vid kyrkomötet 1926. Han var riddare av Nordstjärneorden.

FörfattarskapRedigera

Welin redigerade Sveriges folkhögskolors årsbok 1904–1911, Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1917–1934 och 1937, Skaradjäknen från 1924, utgav Västergötlands fornminnessamling i Skara (1922), Skara domkyrka, vägledning, höll flera föredrag och författade ett stort antal tidskriftsuppsatser och tidningsartiklar.

BibliografiRedigera

 • Våra plikter mot vårt fosterland : Föredrag å Trossnäs. Karlstad. 1903. Libris länk 
 • Huru Sverige blir starkt : föredrag vid afslutningen i Älfsborgs läns folkhögskola den 27 april 1905. Borås. 1905. Libris länk 
 • Ett museum för den västgötska lantgården vid Älvsborgs läns folkhögskola. Alingsås. 1910. Libris länk 
 • Sveriges folk bör bli ett sedligt folk. Vänersborg: Västgöta-Dals boktr. 1917. Libris länk 
 • Det svenska hantverket och dess framtidsförhoppningar : med spridda drag ur det forna hantverkslivet i Skara : föredrag vid Skara hantverksförenings 75-årsfest den 3 sept. 1922. Skara: Västergötlands boktr.-a.-b. 1922. Libris länk 
 • Västergötlands fornminnesförenings samlingar i Skara : kort vägledning för besökande. Skara: Västergötlands boktr.-a.-b. 1922. Libris länk 
 • Katalog över första västgötska utställningen av konst och konsthantverk i Skara 1924. Skara. 1924. Libris länk 
 • Musikhistoriska avdelningen vid Västergötlands fornmuseum i Skara. Skara. 1924. Libris länk 
 • Gamla Skarabilder. Skara. 1925. Libris länk 
 • Källkulten och Skara stads uppkomst. Skara. 1932. Libris länk 
 • Fabian De Geer. [Lidköping]. 1934. Libris länk 
 • Ur den nyare litteraturen om Västergötland. [Lidköping]. 1934. Libris länk 
 • Översikt av tidskrifter, samlingsverk och liknande publikationer, som innehålla artiklar av historisk, kulturhistorisk och biografisk art rörande Västergötland. [Lidköping]. 1934. Libris länk * Västergötlands museum i Skara. Skara. 1937. Libris länk 
 • Krönikebrunnen i Skara. Skara. 1939. Libris länk 
 • Skara Gymnasium 300 år. Skara. 1941. Libris länk 
 • Kvarnstensbrytningen vid Lugnås under äldre tider. Mariestad. 1942. Libris länk 
 • Biskop Sven Lundblads tidigare levnadsår samt föräldrahem : Tillika en tidsbild. Skara: Västergötlands tr.-a.-b. 1943. Libris länk 
 • Skara domkyrka : vägledning för besökande. Skara: Bergers bokh. 1943. Libris länk 
 • Astronomiskt observatorium i Skara. Skara: Pettersonska boktr. 1944. Libris länk 
 • Gäddenäs Jungfrugården i Ekeskogs socken, Vadsbo härad. Skara: Västergötlands tr.-ab. 1944. Libris länk 
 • Skolan på Gäddenäs : Bällefors pastorats första Bell-Lancasterskola. [Skara]. 1944. Libris länk 
 • Skara hospital : kort historik. Skara: Bergers bokhandel i distr. 1946. Libris länk 
 • Skara källa : berömd vattenförsörjare för Skara stad. Skara: Västergötlands tr. a.-b. 1948. Libris länk 
 • Carl Welin : en levnadsteckning. Skara: Västergötlands tr.a.-b. 1949. Libris länk 
 • Svenska topografiska sällskapet i Skara : en tidig skaradjäkne-förening. Skrifter / utg. av Skaradjäknarnas förenings Skaraavdelning, 99-1498731-1 ; 1. Skara: Bergers bokhandel. 1950. Libris länk 

ReferenserRedigera

Vidare läsningRedigera

 • ”Sanfrid Welin 75 år”. Folkskolans vän 1930(46):51: sid. 803-804. 1930.  Libris 12088383
 • Studier rörande Västergötlands kulturhistoria : tillägnade Sanfrid Welin 11.12.1935. Lidköping. 1935. Libris länk 
 • Welin, Harald; Welin, Sanfrid (1991). Sanfrid Welin : en levnadsteckning av Harald Welin ([2. uppl.]). [Uppsala]. Libris länk