August Stiernstedt (1844–1924)

svensk skribent

Samuel Fredrik August Stiernstedt, född den 1 augusti 1844 i Stockholm, död där den 8 augusti 1924, var en svensk friherre och skriftställare, brorson till numismatikern August Stiernstedt.

Biografi redigera

Stiernstedt blev filosofie doktor i Uppsala 1869, avlade kansliexamen där 1870 och ingick i Ecklesiastikdepartementet, varifrån han tog avsked som amanuens 1881. Senare ägnade han sig åt jordbruk och tjänstgjorde vid hovet som kammarherre och expeditionschef i Riksmarskalksämbetet (1898-1912). Stiernstedt, som i sin ungdom var medlem av Namnlösa samfundet, redigerade tidskriften "Förr och nu" (1878–80), författade åtskilliga litteraturhistoriska och biografiska uppsatser samt översatte flera arbeten av Hippolyte Taine.

Utmärkelser redigera

Svenska utmärkelser redigera

Utländska utmärkelser redigera

Källor redigera

Noter redigera