Samlevnadsformer är olika typer av konstellationer för människors boende. Under historien har dess förändrats och fler har tillkommit.

Olika samlevnadsformerRedigera

  • Blandfamilj – består av en biologisk förälder och en "styv-förälder" samt barn (även gemensamma barn).
  • Enförälderfamilj – består av en vuxen med barn.
  • Ensamstående – är en person som lever ensam.
  • Kollektiv – består av familjer, par, eller ensamstående som bor tillsammans och delar på hushållsarbete eller andra sysslor.
  • Kärnfamilj – består av man, kvinna och gemensamma barn.
  • Samboende – består av två personer som bor tillsammans i ett mera långvarigt förhållande.
  • Särbo – (halvbo, delsbo) innebär att man har ett förhållande med gemensamt boende endast under till exempel veckoslut och semestrar.

Se ävenRedigera

Samlevnad