SRY-genen har fått sitt namn från förkortningen av engelskans Sex Determining Region Y. Det är en av ytterst få transkriptionellt aktiva gener på Y-kromosomen. Genom att starta en händelsekedja med produktion av testosteron som en viktig ingrediens, startar utvecklingen till man. I frånvaro av funktionell SRY-gen utvecklas fostret till kvinna. Detta innebär att en individ med genuppsättningen XY men där SRY-genen genom mutation blivit ofunktionell, utvecklas till en fullt normal kvinna. Detta är en anledning till att könstest där man analyserar kromosomuppsättningen inte är heltäckande.