SLE-nefrit drabbar mer än 50 procent av barn med SLE (systemisk lupus erythematosus). Förekomsten av glomerulonefrit är en av de viktigast prognostiska faktorerna i långtidsprognosen för dessa barn. Alla barn med SLE som har blod eller protein i urinen bör göra en njurbiopsi. Sjukdomen behandlas primärt med kortison. Immunhämmande medel kan bli aktuella som behandling.

SLE-nefrit
Klassifikation och externa resurser
ICD-10N08.5*+M32.1
ICD-9583.81
Medlineplus000481
eMedicinemed/1597 
MeSHsvensk engelsk