SEV kan avse:

  • SEV – ett tidigare organ för ekonomiskt samarbete mellan främst de kommunistiskt styrda länderna i Östeuropa, se Comecon
  • SEV – ett svenskt företag som bildadat 1902, se Skandinaviska Elverk