Propiomazin (systematiskt namn: 1-[10-(2-dimetylaminopropyl)-10H-fentiazin-2-yl]propan-1-on, varunamn: Largon, Propavan, Indorm, Serentin, Dorevane, Dorevan) är ett sömngivande läkemedel som tillhör gruppen fentiazinderivat (samma grupp som tex. prometazin). Läkemedlet är därmed besläktat med vissa neuroleptika.

Propiomazin under namnet Propavan
Strukturformel

Propiomazin är en kraftfull antihistamin som verkar starkt centralt dämpande via en blockering på H1-receptorn i hjärnan, och utnyttjas därför för sina sedativa egenskaper. Det saluförs i Sverige av Sanofi-aventis AB som sömnmedel under namnet Propavan (som 25 mg tabletter) och är till skillnad från många andra sömnmedel (t.ex. bensodiazepiner) inte vanebildande.

Medicinen är receptbelagd.


BiverkningarRedigera

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Hjärtat

Sällsynta: Hypotension, restless legs.

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: Trombocytopeni.

Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta: Extrapyramidala symtom t ex dyskinesier. Parestesier.

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: Fotosensibilitet.

Allmänna symtom

Vanliga: Dåsighet

Sällsynta: Allergiska hudreaktioner, muntorrhet, yrsel.

Externa länkarRedigera