Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF[1], är ett kommunalförbund för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund och grundades 2017.

Från 2018 ska räddningsförbundets stationer vara bemannade dygnet runt året runt och rycka ut på larm inom 90 sekunder.

Stationer[2] redigera

Räddningsvärn redigera

  • Klädesholmen (förstärkning från Skärhamns brandstation)
  • Åstol (förstärkning från Skärhamns brandstation)
  • Dyrön (förstärkning från Skärhamns brandstation)
  • Härön (förstärkning från Kållekärrs brandstation)

Resurser redigera

Quick Response Unit (Snabbinsatsbil) redigera

Snabbinsatsbil bemannas med en styrkeledare och en brandman. Styrkan rycker ut till hela Stenungsund samt en del av Tjörn.

Kemenhet - En nationell resurs[3] redigera

Stenungsunds brandstation är en av sex brandstationer i Sverige som är utrustade med en Kemenhet som tagits fram av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB för att möta dagens olyckor. Uppdraget från MSB är att bistå de lokala räddningstjänsterna runt om i Sverige vid större kemolyckor med en mer avancerad utrustning och specialutbildad personal.

Industribrandbil[4] redigera

Då den petrokemiska industrin är stor i Stenungsund förstärkte räddningstjänsten fordonsparken med en då världs unik industribrandbil år 2008. Chassiet är en Scania P380 6x2*4, enkelhytt med påbyggnad utförd av Rosenbauer i Östersike. Den ansvariga leverantören var Sala Brand.

Industrier redigera

I Stenungsund finns flera industrier, Stenungsunds industri bemannas med en styrkeledare dygnet runt året runt, och kompletteras inom fem minuter med en styrkeledare och fyra brandmän. Se lista nedan över vilka industrier som finns i Stenungsund.

Statistik (IDA) redigera

Enligt IDA[5], statistikdatabasen från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap hade Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn under 2015 hela 841 händelser, året innan 866 händelser. Nedan presenteras statistik som omfattar alla händelser som räddningstjänsten redovisat via insatsrapporten mellan år 2014 och 2015. Räddningstjänsten åker på händelser som betecknas som räddningsinsatser (enligt Lag om skydd mot olyckor). De åker även på andra händelser, så kallade andra uppdrag. Dessa omfattas inte av lagstiftningen. Flertalet räddningstjänster väljer ändå att redovisa dessa utryckningar i den nationella insatsrapporten.

Räddningsinsatser 2015 2014
Totalt 841 866
Brand 124 165
Trafik 130 118
Utsläpp 18 33
Drunkning 2 4
Naturolyckor 14 5
Övrigt 123 135
Larm utan tillbud 303 297
Sjukvårdslarm 127 109

Andra uppdrag (2014-2015) redigera

Kommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet hade under 2014 (173 uppdrag) och under 2015 (191 uppdrag) som är registrerat som Annat uppdrag. Annat uppdrag är uppdrag som inte är räddningsinsatser (enligt Lag om skydd mot olyckor). Exempel på dessa uppdrag är IVPA (I väntan på ambulans), hjälp till polis, trygghetslarm, felindikering från automatlarm, hiss - ej nödläge, inbrottslarm, dykuppdrag, vattentransport eller annat.

Förbundsdirektörer redigera

  • Carl Ian Bissmark, januari 2017 – februari 2020
  • Marcus Sundberg, februari 2020 – april 2021
  • Lars Klevensparr, från maj 2021

Källor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera

SBRF