Sättnaån, å i Medelpad som rinner genom Holms och Sättna socknar. Byter namn nedströms till Selångersån och mynnar ut i Bottenhavet i centrala Sundsvall.

I Sättnaån finns bestånd av den ovanliga flodpärlmusslan.

Sättnaån översvämmades efter ett dammbrott på morgonen den 11 september 2001. Många sommarstugeägare drabbades.