Sändningstillstånd är i Sverige det tillstånd som regeringen ger Sveriges Radio (SR), Utbildningsradion (UR), Sveriges Television (SVT) och TV4 att sända radio och TV via marknätet.

Mitt i tillståndsperioden förs "halvtidsdialogen" med bolagen för att stämma av och lyfta frågor som behöver ses över inför den kommande tillståndsperioden.[1]De nu gällande tillstånden trädde i kraft 1 april 2020 och löper till och med 31 december 2025. 

Innehåll redigera

SR, UR och SVT:s sändningstillstånd vilar på Radio- och TV-lagen som bland annat säger att sändningarna ska vara oberoende av politiska och ekonomiska intressen i landet. I den åttonde paragrafen återfinns essensen av det som kallas public service: Att programmen ska "präglas av folkbildningsambitioner", att det ska finnas en mångfald av åsikter, olika intressen ska tillgodoses när det gäller religion, kultur och vetenskap samt att programmen ska ha hög kvalitet.[2]

Sändningstillståndet ger också SR, UR och SVT beredskapsuppdraget att sända viktigt meddelande till allmänheten (VMA) med efterföljande information i händelse av kris eller krig.

Lydnadsparagrafen redigera

Sändningstillstånden innehåller en paragraf som kallas lydnadsparagrafen.[3] I den framgår att om högsta beredskap råder i landet ska bolagen utgöra självständiga organisationer med totalförsvarsuppgifter och lyda direkt under Sveriges regering och UR:s resurser ska tillföras SR och SVT. Det har väckt frågor om hur det publicistiska oberoendet för bolagen påverkas.[1][a][b]

Se även redigera

Fotnoter redigera

Anmärkningar redigera

  1. ^ En altenativ model till lydnadsparagrafen, som framförts av journalisten Erik Fichtelius och statsvetaren Olof Petersson, är att regeringen vid höjd beredskap erbjuds egen sändningstid i tablåerna, liknande Viktigt meddelande till allmänheten och med egen vinjett, men att regeringen själv står som ansvarig utgivare så att det inte kan förväxlas med redaktionellt material.[4]
  2. ^ Alla mediers oberoende skulle påverkas i krig på grund av bestämmelser i Sveriges grundlagar, till exempel landsförräderi, landsskadlig vårdslöshet eller ryktesspridning till fara för rikets säkerhet.[5]

Referenser redigera

Externa länkar redigera