En romboeder är en parallellepiped där de sex sidorna är romber. På samma sätt som i en kub är alla kanter lika långa, men vinklarna är inte (alla) räta.

Romboeder
Regelbunden romboeder
Dimensioner3
Sidor6
Kanter12
Hörn8