Robot 04

en svensk sjömålsrobot

Robot 04 eller RB 04 (ursprungligen RB 304) var en CVA-tillverkad sjömålsrobot till det svenska flygvapnet. Roboten tillverkades mellan 1958 och 1978. A 32 Lansen bar RB 04 samt senare även flygplan AJ 37 Viggen. Roboten utgjorde den primära beväpningen för attackförbanden ur Första flygeskadern mot en befarad invasionsflotta från Sovjetunionen. Roboten tillverkades i tre versioner (04C, 04D och 04E) och exporterades aldrig. En vidareutveckling av roboten är RB 15.

Robot 04
Robot 04 Lansen.jpg
TypSjömålsrobot
UrsprungslandSverige
Servicehistoria
Brukstid1961-
Produktionshistoria
Designdatum1955
TillverkareCVA
Produktionsperiod1958 – 1978
Antal tillverkadeca 300
Varianter04C, 04D och 04E
Specifikationer
Längd4 453 mm
Vikt625 kg
Spännvidd1944 mm
Diameter500 mm
Stridsspetstrotyl
Stridsspetsvikt300 kg
Tändrörzonrör
MotorIMI Summerfield raketmotor
Brinntid43 s (04C)
65,6 s (04D, 04E)
Målsökareaktiv radar
VapenbärareA 32 Lansen
AJ 37 Viggen
Prestanda
Räckvidd32 km
Flyghöjd10–15 meter
Hastighetunderljudsfart
Målsökare till Robot 04C.

UtvecklingRedigera

Försvarets robotbyrå påbörjade redan 1949 projekt 304, som senare skulle bli Robot 04. Under utvecklingsarbetet genomfördes ett väldigt omfattande provprogram. I den första utvecklingsfasen koncentrerade man sig på att få radarhöjdhållaren och styrautomaten att fungera. För detta tillverkades 69 stycken Provrobot 304A vid CVA i Arboga. Dessa hade en radarhöjdhållare tillverkad av Philips och en pneumatisk styrautomat (A52) utvecklad av Saab. Då roboten saknade målsökare fick styrautomaten signaler om kurs från ett enkelt programverk. Efter fällning på hög höjd tändes krutraketmotorn och sedan tog radarhöjdhållaren ner roboten till en flyghöjd på cirka 10 meter över vattenytan. Dessa provrobotar användes till 83 provfällningar från Saab 29 Tunnan. Utprovningen skedde över Vättern utanför Karlsborg med start 1954.[1] I sista utvecklingsfasen utvecklade man målsökaren och zonröret. För denna utveckling tillverkades 132 stycken Provrobot 304B som användes till 169 fällningar från Saab 32 Lansen. Prov genomfördes också med roboten hängande kvar på flygplanet. Målsökaren var en enplans aktiv radarmålsökare som arbetade i CW-mod som utvecklades av AGA. Samtidigt med utprovningen av målsökaren provades även zonröret ut, som skulle detonera stridsspetsen när roboten passerade över målet. Utprovningen skedde mellan 1954 och 1962. När utprovningen var i det närmaste färdig påbörjades serietillverkningen av Robot 304C.[2]

KonstruktionRedigera

Roboten har en spolformig kropp med en deltavinge med fenor i vingspetsarna. I nosen finns den aktiva radarmålsökaren. Höjdroder och sidoroder är placerade i nosen på roboten och skevrodren satt i vingbakkanten. En krutraketmotor som fanns i robotens bakkropp drev roboten i hög underljudhastighet mot målet. Roboten flögs avsiktligt över målfartyget för att vid passage över däck, vanligen med svagare pansarskydd, utlösa stridsdelen med ett zonrör. Verkansdelen hade en stridsdel med nedåtriktad tryckverkan utvecklad av FOA. Om roboten träffade bordläggningen eller överbyggnaden utlöstes stridsdelen med fördröjd verkan av en anslagsrör. Räckvidden var 32 km. Normalt skulle A 32 och AJ 37 bära två robotar. Roboten tillhör den typ av sjömålsrobotar som brukar kallas "skimmers", d.v.s de flyger på mycket låg höjd för att undvika upptäckt.[3]

VersionerRedigera

  • RB 04C – Första operativa versionen användes på A 32A Lansen. Versionen började tillverkas 1961 vid CVA, totalt tillverkades cirka 300 stycken.[4]
  • RB 04D – I slutet av 1960-talet uppgraderades befintliga RB 04C med en ny raketmotor som ökade räckvidden. Den nya raketmotorn KR 16D2 hade en dragkraft på 195 kp under 65,6 s. Samtidigt ersattes de gamla batterierna med underhållsfria värmeaktiverbara batterier. Uppgraderingen utfördes på CVA i Arboga.[5]
  • RB 04E – Modifiering av RB 04D utförd av Saab för att kunna använda roboten från AJ 37 samt att ge roboten ökad funktionssäkerhet och störfasthet. Målsökaren byttes ut mot en monopulsradar med hoppfrekvensteknik utvecklad av Philips. Roboten togs i bruk 1975.[6]
  • RB 04 Turbo – Projektnamn för RB 15 1978.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera