Teknisk ritning

handling och disciplin som genom en kombination av grafik och text beskriver en komponents eller ett systems utformning
(Omdirigerad från Ritning)

En teknisk ritning är ett tekniskt dokument som används för att helt och hållet ange krav för produkter som ska tillverkas eller bearbetas.[1]

Tidig teknisk ritning i form av en blåkopia.
En byggnadsritning över Berns salonger, 1862.
Arkitekt som skapar en ritning.
Ett ritbord.

Tekniska ritningar är till exempel ritningar på byggnader eller inredningsdetaljer, maskiner eller maskindelar samt båtar, fartyg eller andra farkoster. Ritningen dokumenterar en viss konstruktion eller vissa detaljer och är underlaget till den färdiga produkten eller för patentansökan. En ritning kan vara till hjälp vid senare tillfällen, till exempel vid en restaurering eller för att vid senare tillfälle kunna läsas av andra personer. Ritningar är ett viktigt sätt att spara och sprida information om en viss produkt eller ett tillvägagångssätt.

AnvändningRedigera

Tekniska ritningar används av ett flertal yrkesgrupper, bland annat konstruktörer, arkitekter och landskapsingenjörer.[2] Inom området för tekniska ritningar används ritteknik som grund där tillämpning av dess system och metoder används för att framställa en ritning som beskriver utseendet och krav på en produkt.[källa behövs] Framställning av en ritning kan göras för hand eller med datorstöd. För att ritningar ska tolkas med samma syn av olika aktörer har tillvägagångssättet för skapa ritningar lett till att standarder har skapats av organisationer som SIS (Svenska institutet för standarder), CEN (European Committee for Standardization) och International Organization for Standardization (ISO).[3] För att ritningar ska utföras på ett sätt och kunna läsas av en utbildad eller någon som har kunskap i ämnet, finns det regler hur olika ritningar framställs. Ritregler finns standardiserade både i internationella standarder, nationella standarder och speciella företagsspecifika standarder.

RitverktygRedigera

Hjälpmedel för att framställa ritningar är penna av blyerts eller tusch, olika linjaler[4], passare eller kurvmallar. Tidigare utfördes ritningar för hand vid speciella bord ("ritbord") med påbyggd linjal med gradinställning och skala. För textning finns speciella schabloner ("textmallar") och för symboler finns "symbolmallar" som underlättar framställning av ritningar.

Numera används ofta dator med CAD-program vid framställning av ritningar. I CAD-programmet kan en 3D-modell skapas som sedan projiceras i vyer på ritningen och där mått- och tolerans-sätts. Att rita för hand har dock inte spelat ut sin roll eftersom det är enkelt att framställa ritningar för hand. För enkla ritningar används ofta benämningen skiss, som kan vara grunden till en senare ritning.

SkalanRedigera

I enlighet med standarderna kan designobjektet på ritningen göras i full storlek, förminskad eller förstorad. Förhållandet mellan de linjära dimensionerna av ett objekt i ritningen och deras faktiska storlek kallas en skala. I Ryssland är detta GOST 2.302-68 Unified System for Design Documentation (ESKD). Skalan [10] Enligt denna GOST bör följande skalor användas i designen:

Reduktionsskala 1:2; 1: 2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1: 1000

Naturvärde 1:1

Förstoringsskala 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

Vid utformning av översiktsplaner för stora objekt är det tillåtet att använda en skala på 1: 2000; 1: 5000; 1: 10000; 1: 20 000; 1: 25000; 1: 50 000.

Läs mer i standardtexten.

Klassificering av ritningarRedigera

 
Teknisk ritning
 
konstruktionsritningar

Efter bransch: tekniska ritningar, konstruktionsritningar.

I sin tur kan tekniska ritningar och konstruktionsritningar delas upp efter ändamål.

Teknisk: monteringsritning, måttritning, installationsritning, packningsritning etc. i enlighet med GOST 2.102-68.

Konstruktion: arkitektoniska lösningar, översiktsplan, kyla, inredning m.m.

Genom designmetoden: först bygga 3D, sedan ritningar och vice versa.

Per media: digitalt, papper

Stöd och reglerRedigera

Som stöd vid ritningsframtagandet finns ett antal olika delområden som ingående beskriver sitt område och hur och vad skaparen bör ta hänsyn till för att ritningen ska kunna tydas av andra. [5]

VyerRedigera

För att beskriva utseendet av en produkt på ett papper ritas vyerna tvådimensionellt. Detta medför att man oftast måste ha minst två vyer för att kunna få med alla tre dimensioner.

LinjerRedigera

För att personen som ska tyda ritningen ska förstå vad linjerna beskriver skapar man olika typer av linjer beroende på vad de ska beskriva i vyn. Exempelvis innebär en heldragen bred linje att konturen är synlig. Används istället en streckad smal linje är linjen skymd i den vyn. Centrumlinjer illustreras med hjälp av en linje som består av streck och punkter om vartannat.[källa behövs]

Form och lägeRedigera

För att beskriva form på en produkt samt dess plan används ett antal olika uttryck som beroende på hur de placeras på ritningen har olika innebörd om hur produkten ska se ut. De beskriver bland annat rakhet, planhet, rundhet, cylindricitet, profilform, ytform, parallellitet, vinkelräthet, vinkelriktighet, koncentricitet, koaxialitet, lägeriktighet och profilläge.[källa behövs]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Konstruktionsritning”. Project Runeberg. 20 juni 2012. http://runeberg.org/nfbn/0468.html. Läst 18 juni 2012. 
  2. ^ ”Ritteknik Maskinteknik faktabok”. SIS Förlag AB. 24 januari 2012. http://www.sis.se/terminologi-och-dokumentation/ritteknik/regler-för-maskinritningar/ritteknik-maskinteknik. Läst 22 maj 2012. 
  3. ^ ”SIS behövs i världen”. SIS Förlag AB. 9 maj 2011. http://www.sis.se/innehall/om-sis/sis-behovs-i-varlden/. Läst 25 januari 2012. 
  4. ^ ”Linearritning”. Project Runeberg. 20 juni 2012. http://runeberg.org/nfbp/0359.html. Läst 18 juni 2012. 
  5. ^ Kaavola, Karl (2009). ”1.1 Översikt”. Ritteknik - maskinteknik. ATHENA lär AB. sid. 12-16. ISBN 978-91-88816-24-5 

Externa länkarRedigera