Computer-aided design

(Omdirigerad från CAD)
En ritning gjord i ett CAD-program
Uppslagsordet ”CAD” leder hit. För andra betydelser, se CAD (olika betydelser).

Computer-aided design (CAD) alternativt computer-aided drafting. Från början var CAD en förkortning av Computer-aided drafting. En ovanligare namnvariant är CADD, dvs, Computer Aided Design and Drafting. Termen avser digitalt baserad design och skapande av tekniska ritningar som används inom konstruktion och arkitektur. På svenska används datorstödd konstruktion.

Inom skolväsendet talar man typiskt nog om "CAD-undervisning" när man på en dator utför det som förr kallades "Ritlära" eller "Ritteknik".

CAD-tekniken har utvecklats dramatiskt under 1980- och 1990-talen. I början användes tekniken uteslutande för att försöka efterlikna handritade byggnadsritningar och dylikt. Utvecklingen har gjort det möjligt att snabbt producera 3D-visualiseringar och integrera till exempel arkitektens och ingenjörens traditionella verksamhetsområden.

Fördelarna med CAD är bl.a:

 • Återanvändning av designelement
 • Snabba ändringar i befintliga ritningar
 • Möjligheten att utvärdera formgivning gentemot regelverk
 • Verklighetstrogen simulering av formgivning utan prototyper
 • Möjligheten att integrera ritningar med databasprogram

Bland de resultat man kan få ut av ett CAD-program kan nämnas

 • Solidmodeller
 • Trådmodeller (Wireframes)
 • Grafiska representationer av anläggningar och databaser
 • Parameterberoende modeller
 • Realtidssimulationer av olika processer
 • Möjlighet att använda Computer Aided Manufacturing, CAM.
 • Numeriska instruktionssekvenser som kan sändas direkt till produktionsledet. (Computer Numerical Control (CNC) styrfiler)
 • Analys och utvärdering av till exempel de konstruktiva egenskaperna hos komponenter i komplexa system. (Finite Element Analysis (FEA))
 • Automation i elektronikindustrin - Electronic Design Automation (EDA)
 • Möjlighet att använda Friformsframställning.

Lista över CAD-programRedigera

Några av de vanligaste CAD-programmen är (i alfabetisk ordning):

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera