Med koaxial avses att geometriska objekt delar samma axel.

Koaxial kabel. D. Ledare; B. Omslutande yttre ledare

En koaxialkabel är uppbyggd på detta sätt, där ledaren i mitten delar samma axel som skärmen (den yttre ledaren).