Riskhantering (engelska: Risk management) är ett samlingsnamn för den verksamhet som på ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och förebygger olika typer av risker i ett företags verksamhet. Detta syftar till att en verksamhets resurser och inkomstmöjligheter skall skyddas mot skador så att företagets och verksamhetens mål kan nås till en så låg kostnad som möjligt.[1]

Ett exempel på riskhanteringsdiagram från en övning.

Historik redigera

Begreppet myntades på 1950-talet i USA. Den amerikanska försäkringsbranschen hade länge haft problem med höga utbetalningar och låga intäkter från premier och självrisker. I Sverige lanserades uttrycket av Statsföretags Gustaf Hamilton på 1970-talet.[2][3]

Se även redigera

Källor redigera

Vidare läsning redigera

Sverige redigera