Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, är ett statligt forskningsstödjande organ med säte i Stockholm. Stiftelsen har som primärt mål att främja kompetensutveckling och att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

UppdragRedigera

Stiftelsens forskningsstöd till Sveriges högskolor och nya universitet ges under förutsättning att näringslivet går in med lika mycket och deltar aktivt för att därmed utveckla sin egen verksamhet. Som högskolornas forskningsfinansiär har den uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft och förmåga att skapa mervärden.

VerksamhetRedigera

KK-stiftelsen bildades 1994 och har sedan starten satsat cirka 7 miljarder kronor i över 2.000 projekt. Stiftelsen verkar bland annat för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga kunskapsmiljöer, arbeta långsiktigt kring strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv, institut och samhälle. Högskolorna står för en viktig del av kunskapsutvecklingen och forskningen. Flera ligger långt framme inom sina specialområden, har omfattande samarbeten med näringslivet och bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa tillväxt.

Kritik i mediaRedigera

I slutet av 1998 uppdagade Ekot att KK-stiftelsen hade köpt konsulttjänster för mer än 80 miljoner kronor utan någon offentlig upphandling och att ovanligt höga konsultarvoden betalats ut.[1][2] Efter detta byttes dåvarande VD:n ut.

Under sensommaren 2012 avslöjades i media att flera svenska myndigheter och statliga stiftelser finansierat påkostade personalfester för miljonbelopp. KK-stiftelsen under dåvarande VD Madelene Sandströms ledning var den statliga organisation som lagt ut mest pengar. Enligt tidningen Metro den 27 augusti 2012 skall en fest ha kostat 14,7 miljoner kronor.

Verkställande direktörerRedigera

KällorRedigera

  1. ^ KK-stiftelsens vd avgår, Dagens Nyheter 1998-12-10
  2. ^ Ekots grävjobb om KK-stiftelsen: Praktikant lade pusslet, Journalisten 1999-01-14

Externa länkarRedigera