Campus Risbergska

gymnasieskola i Örebro kommun
(Omdirigerad från Risbergska skolan)

Campus Risbergska – tidigare Risbergska gymnasiet även Risbergska skolan – är centrum för kommunal vuxenutbildning i Örebro, invigd 2017.[1]

Campus Risbergska / Risbergska gymnasiet
Nikolai högre allmänna läroverk 1960–1966
Högre allmänna läroverket för flickor 1931–1960
Risbergska skolan 1920.jpg
Risbergska skolan 1920.
Kommunala flickskolan Örebro 1963.jpg
Kommunala flickskolan 1963.
SkoltypGymnasieskola
Läroverk före 1966
OrtÖrebro
LandSverige Sverige
Grundad1931

Skolan grundades som elementarskola för flickor 1863 och har sedan bytt såväl namn som inriktning och verksamhetsbyggnader genom åren. Den blev kommunal gymnasieskola i olika former åren 1931–2016. Skolan är numera belägen i stadsdelen Rosta vid Svartån i västra Örebro.

Efter gymnasieskolans stängning 2016 renoverades byggnaderna och återinvigdes 9 november 2017 som Komvux under nuvarande namnet Campus Risbergska. I juni 2018 utvidgades verksamheten till ett samlat lärcentrum för Komvux, SFI och vissa samlade universitetstjänster.[2]

Historik redigera

I stadens gymnasietradition intog Risbergska gymnasiet tredje platsen efter Karolinska gymnasiet ("Karro") och Rudbecksgymnasiet ("Teknis"). Namnet Risbergska har anor från 1800-talet, men gymnasieundervisningen inleddes 1924 och gymnasiet var fram till 1962 ett läroverk enbart för flickor. Namnet Risbergska gymnasiet fick gymnasiet 1966 då det låg vid Oskarsparken i innerstaden. 1971 flyttades gymnasiet till Campusets nuvarande lokaler.

En av Risbergskas högtider var "Krampen", en skolkamp som hölls i början av juni, där Risbergska tävlade mot "Karro". Det fanns elevföreningar på båda skolorna som arrangerade tävlingen, och som tillverkade skoltröjor, hittade på finurliga låtar osv.

Eleverna på Risbergska kallades i lokal jargong "grisar". Ett öknamn skapad av eleverna på Karolinska Läroverket som eleverna på Risbergska gjorde till sitt eget.

 
Karta över Örebro från 1928, med de tre gymnasierna inringade. Norr om Svartån ligger Karolinska. I sydväst syns Teknis.
Fetstil = skolornas namn.
Gul bakgrund = Risbergska skolan.
År Flick/grundskola Gymnasium
1863–1904 Örebro
Elementarskola
för flickor,

privat regi,
Videstrandska gården
1904–1924 Oskarsparken
1924–1931 Undervisning utan
examensrätt,
privat regi
1931–193x Högre allmänna
läroverket för flickor,

statlig regi
193x–1960 Kommunala
flickskolan
1960–1962 Nikolai högre
allmänna läroverk,

även för pojkar
1962–1966 9-årig grundskola
1966–1971 Risbergska skolan
1971–2016 Nya lokaler i Rosta
2017– Campus Risbergska
Komvux, SFI, lärcenter
 
Nikolaiskolan vid Trädgårdsgatan fungerade under en tid som annex till läroverket.

Risbergska gymnasiet grundades 1863 som en privat flickskola. Den utökades 1924 med gymnasieundervisning, som 1931 övergick i offentlig regi under namnet högre allmänna läroverket för flickor ("flickläroverket"). Namnet ändrades 1960 till Nikolai högre allmänna läroverk och 1966 till Risbergska skolan. Flickskolan kommunaliserades under 1930-talet och hette sedan "kommunala flickskolan".

Risbergska gymnasiet är uppkallad efter Emilie Risberg (1815–1890) som 1863 grundade Örebro Elementarskola för flickor. Den hade 50 elever och 12 lärare. Hon var gymnasiets första rektor fram till 1878. Skolan var från 1868 inrymd i Videstrandska gården i hörnet av Olaigatan och Faktorigatan, men flyttade 1904 till en fastighet vid Oskarsparken, ritad av stadsarkitekten Magnus Dahlander. Den privata flickskolan fick hösten 1925 en granne vid Oskarsparken, då den kommunala folkskolan Engelbrektsskolan invigdes, ritad av arkitekten Axel Brunskog.

På 1920-talet väcktes frågan att även flickor borde ges möjlighet till gymnasieutbildning i Örebro.[3] Karolinska gymnasiet hade 800 elever, alla pojkar, och det var inte aktuellt att utöka antalet eller ge flickor tillträde. Frustrerade över att stadsfullmäktige inte gjorde något åt saken, tog styrelsen för den privata Risbergska skolan initiativet att från höstterminen 1924 börja undervisa flickor efter sjätte klassen, vilket motsvarade första ring vid gymnasiernas latinlinje (utan grekiska). Skolan saknade dimissionsrätt, alltså rätt att ge studentexamen, så flickorna fick avlägga examensprov vid Karolinska gymnasiet.

Risbergska gymnasiet var trångbodd och ansökte 1925 hos stadsfullmäktige att bekosta en utbyggnad av lokalerna för det provisoriska gymnasiet eller att äntligen starta ett separat flickläroverk. En kommunal utredning tillsattes, som blev färdig i maj 1928. Stadsfullmäktige ansökte hos regeringen om att ett flickläroverk skulle grundas i Örebro. Riksdagen beslutade så på våren 1930 och regeringen 23 januari 1931. Undervisningen vid det statligt och kommunalt bekostade "högre allmänna läroverket för flickor" kom igång hösten 1931. Rektor blev Nils Bergsten. Flickläroverket bestod av en 4-årig realskola och 4-årigt latingymnasium. Lokalerna var dock desamma som tidigare, delade med Risbergska gymnasiet.

Under 1930-talet kommunaliserades även den privata Risbergska skolan och fortsatte under namnet "Kommunala flickskolan". Det fanns 48 kommunala flickskolor i Sverige 1955, i enlighet med en stadga av 24 september 1928.[4] Rektor från 1954 var Anna Lindeberg (född 1916).

1936 konstaterade stadens drätselkammare att skolan fortfarande var lika trångbodd som 1927. Stadsarkitekt Georg Arn fick i uppdrag att rita en ny skolbyggnad, som invigdes 27 oktober 1938. I olika etapper 1955–1960 tillkom paviljonger med fler klassrum och dessutom hyrdes extra lokaler av Tekniska gymnasiet (nuvarande Rudbecksgymnasiet). Hösten 1956 öppnades en ny skolmatsal på adress Oskarsparken 2, gemensam för flickläroverket och Engelbrektsskolan.[5]

Från hösten 1939 tillkom 3-årigt realgymnasium och 1954 upprättades allmänna gymnasielinjen. Från hösten 1960 togs även pojkar in och skolan fick namnet Nikolai högre allmänna läroverk. Den hade då 900 elever, varav 400 i gymnasiet.

År 1966 fick gymnasiet återigen namnet Risbergska skolan. Den flyttade till de nybyggda lokalerna i utkanten av Örebro 1971, uppförda i gult tegel med koppardetaljer, på mark som tillhört Rosta gård, lokalerna som numera hyser Campus Risbergska. I lokalerna fanns även Riksgymnasiet för döva och hörselskadade samt utbildning för elever med autism. Ventilationssystemet var dock underdimensionerat vilket ledde till dålig luft och mögel. Det blev under hösten 2007 utbytt mot ett modernare system. År 2015 presenterade Örebro kommun ett förslag som gick ut på att skolan skulle läggas ned. Det på grund av att gymnasiet från hösten 2015 hade cirka 350 elever i lokaler som kan inrymma cirka 1 400 elever. Efter vårterminen 2016 stängdes skolan efter mycket protester och kaos och från höstterminen 2016 övertogs skolans verksamhet av andra skolor.[6][7][8][9] Skolans nedläggning uppmärksammades den 17 maj 2019 med en 45 meter lång tårta vid skolan lokaler. Varje meter av tårtan symboliserade ett av skolan 45 år i Rosta.[10]

Hösten 2017 invigdes så Campus Risbergska i lokalerna, med utvidgat lärcenter från sommaren 2018.

Utbildning redigera

Studentexamen gavs åren 1935–1968 och realexamen åren 1935–1965.[11][12][13] Gymnasiet hade åren 2009–2010 1400 elever inom programmen för naturvetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, omvårdnad, barn och fritid och estetik samt var riksgymnasium för döva och hörselskadade.

Rektorer redigera

Rektorer för flickskolan/grundskolan
Rektorer för gymnasiet
 • 1931–1945 - Nils Otto Bergsten
 • 1946–1959 - Gerda Rydell
 • 1959–1962 - Carl Olof Bergström
 • 1962– - Sven Mogård (född 1920)

Kända elever redigera

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ Örebro kommun 2017, "Campus Risbergska"
 2. ^ SVT 3 maj 2018, "Nytt lärcentrum öppnar i Örebro"
 3. ^ Avsnittet "Flickläroverket - Nikolai läroverk" i Örebro stadsfullmäktige under hundra år (1966), sid. 407–412.
 4. ^ Sveriges statskalender 1955, avsnitt 745a.
 5. ^ Avsnittet "Skolmåltider", i Örebro stadsfullmäktige under hundra år (1966), sid. 382.
 6. ^ ”Förslag om Risbergska gymnasiets framtid klart”. mynewsdesk.com. http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_kommun/pressreleases/foerslag-om-risbergska-gymnasiets-framtid-klart-1146039?utm_campaign=send_list&utm_medium=email&utm_source=sendgrid. Läst 11 maj 2019. 
 7. ^ SVT 7 april 2016, "Risbergska-elever tvingas byta skola mitt i terminen"
 8. ^ SVT 7 april 2016, "Skolprotesterna – polis kallades till Risbergska"
 9. ^ SVT 9 april 2016, "Dövaktivister ryckte in för elever"
 10. ^ ”Gymnasiet försvinner från Risbergska efter 45 år – ”firas” med lång tårta”. orebrokuriren.se. https://www.orebrokuriren.se/2016/05/11/gymnasiet-forsvinner-fran-risbergska-efter-45-ar-firas-med-lang-tarta/. Läst 11 maj 2019. 
 11. ^ ”Arkivförteckning Nikolai högre allmänna läroverk”. Örebro kommun. Arkiverad från originalet den 25 maj 2021. https://web.archive.org/web/20210525210906/https://extra.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f738413451/1467789061447/%C3%96rebro%20stad%20Nikolai%20h%C3%B6gre%20allm%C3%A4nna%20l%C3%A4roverk-Nikolai%20l%C3%A4roverk%20-%20arkivf%C3%B6rteckning.pdf. Läst 21 mars 2016. 
 12. ^ ”Arkivförteckning Högre allmänna läroverket för flickor”. Örebro kommun. Arkiverad från originalet den 25 maj 2021. https://web.archive.org/web/20210525211631/https://docplayer.se/storage/37/17758926/1621980959/oN9k7FERaed0xomHVRerfw/17758926.pdf. Läst 21 mars 2016. 
 13. ^ ”Arkivförteckning Risbergsskolan”. Örebro kommun. Arkiverad från originalet den 25 maj 2021. https://web.archive.org/web/20210525211435/https://extra.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f73841345b/1467789061951/%C3%96rebro+stad+Risbergska+skolan+-+arkivf%C3%B6rteckning.pdf. Läst 21 mars 2016. 

Webbkällor redigera

Externa länkar redigera