29

Riksväg 29 är en riksväg mellan Karlshamn och Växjö. Vägen förbinder en stor del av småländska inlandet med Karlshamns hamn och västra Blekinge. I Djuramåla, söder om Tingsryd, löper riksväg 29 samman med riksväg 27. Delen söder om E22 är gemensam med riksväg 15.

SWE riksvag29.PNG

Standard och planerRedigera

Vägen är vanlig, ganska rak landsväg. Hastighetsbegränsningen är till största delen 90 km/tim. Det finns inga kända ombyggnadsplaner (2013).

HistoriaRedigera

 
Bräkneån passerar under riksväg 29.

Vägen har hetat riksväg 29 sedan år 1962, och innan dess hette den länsväg 76. Vägen längs med Mieån är flera hundra år gammal medan vägen mellan Djuramåla (vägskälet med riksväg 27) och Gäddeviksås byggdes som en AK-väg under 1930-talet.[1]

Vägen var länge en smal och olycksdrabbad väg, som varit samma sedan åtminstone 1940-talet.[2] Sommaren 2004 invigdes dock en ny sträcka igenom Blekinge och Småland som förkortade och förbättrade vägen. En huvudanledning till att vägbygget kom till stånd var en tankbilsolycka 1994 längs den gamla vägen som följde Mieån, som är tillflöde till Karlshamns dricksvattenreserv[3] Långasjön. Vägen förbi Asarum utanför Karlshamn invigdes på det tidiga 1980-talet.

Trafikplatser, korsningar och anslutande vägarRedigera

Nr Namn Skyltning
    Trafikplats Karlshamn Väst         Malmö Kalmar      Halmstad
        Alvesta
  Mieån
  Bräkneån
       Göteborg Karlskrona

ReferenserRedigera

  1. ^ Källa: Förstudie för väg 29 Hoka och Grönadal, Vägverket
  2. ^ Källa: KAK:s bilatlas 1946 och M:s atlas 1977 och 1985
  3. ^ ”Sveriges Riksdag, Motion 1994/95:T219 - Kommunikationerna i Blekinge”. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kommunikationerna-i-Blekinge_GI02T219/?text=true.